Użytkownik

 

eplato.eu Plato and non-Plato company databae and online Marketplace
Informacje-bazydanych-online business

Wybierz język : sk | en | ua | hu | pl | ro


Charakterystyka polityczna

Historia

Ukraińcy są ludem indoeuropejski, który osiedlił się w Europie wschodniej. Już w pomiędzy VI a VII wiekiem Ukraińcy utrzymywali stosunki handlowe i kulturowe z Grekami , którzy mieszkali na wschodnim wybrzeżu Krymu.

W końcu X wieku Kijów stał się stolicą wpływowego państwa - Rusi Kijowskiej. Ruś Kijowska rozciągała się pomiędzy Morzem Bałtyckim na północy i Morzem Czarnym na południu oraz pomiędzy Karpatami na zachodzie i rzeką Wołg wschodzie.Ruś przyjęła chrześcijaństwo w 988 roku, co doprowadziło do szybkiego rozwoju wielu nowych miast.

Stopniowo zmieniał się również język, który w końcu wyewoluował do języka ukraińskiego.

Oficjalnym językiem Litwy do XV wieku był staro-ukraiński. Miasto Kijów otrzymało status wolnego miasta na prawie magdeburskim.

W XVIII wieku Ukraina została podzielona pomiędzy Austrię i Rosję.

Pierwsza wojna światowa doprowadziła do upadku trzech mocarstw: Prus, Austro-Węgier oraz Rosji, co stworzyło dobrą okazję  do walki o utęsknioną wolność Ukrainy.

W grudniu 1922 roku, nowo utworzone, z pomocą rosyjskich bolszewików i działaczy ukraińskich, państwo stało się Ukraińską Sowiecką Socjalistyczną Republiką.W latach 30-tych XX wieku nastąpił czas wielkiego głodu. Co najmniej siedem milionów ludzi zmarło z głodu, w historii okres ten nazywany jest Holodomor. Dodatkowo wiele inteligencji sprzeciwiającej się nowemu systemowi na Ukrainie,zostało aresztowanej przez policję stalinowską i wywiezionej na Syberię.

W latach 40-tych XX wieku centralna część Związku Radzieckiego okupowana była przez nazistowskie Niemcy i to tutaj rozlano najwięcej krwi w ciągu drugiej wojny światowej. Całkowite straty w ludziach w czasie wojny, na terytorium Ukrainy szacowane są na od pięciu do ośmiu milionów. Straty materialne są oszacowano na około 1000 miliardów dolarów.

W czasie restrukturyzacji po drugiej wojnie światowej Ukraina stała się krajem industrialnym i rolniczym. Jednakże kultura ukraińska mogła rozwijać się jedynie w ramach reżimu komunistycznego. Więzienie albo wygnanie były karami za przekraczanie oficjalnych granic. Dysydenci i ukraińscy nacjonaliści byli wysyłani do  więzień lub obozów koncentracyjnych aż do roku 1985.

Lata 80-te XX wieku były czasem wzrostu świadomości narodowej i niepokoi społecznych. W lipcu 1990 roku „Karta Suwerenności” została podpisana przez parlament, co było pierwszym krokiem do odzyskania niepodległości, co nastąpiło 24 kwietnia 1991 roku.

Wewnętrzna sytuacja polityczna

W końcu 10-letnich rządów Kuczmy sytuacja polityczna na Ukrainie była bardzo trudna. W roku 2004 Ukraina przeszła konsolidację władzy, co miało ułatwić jej wstąpienie do Unii Europejskiej. Najpoważniejszym zarzutem Unii Europejskiej w stosunku do Ukrainy były wpływowe klany oligarchów używające swojej pozycji i wpływów do własnych celów.
Ideały Pomarańczowej Rewolucji zniknęły już po siedmiu miesiącach władzy administracji Juszczenko-Tymoszenko.

Podejrzenia Tymoszenko o korupcję i nadużywanie władzy doprowadziły do załamania administracji 8 września 2005 roku. 22 września 2005 roku mocą 289 głosów urząd premiera został objęty przez J. Jechanurowa. Od pierwszego stycznia 2006 roku reforma polityczna przekazała większość uprawnień prezydenta parlamentowi.

Wybory parlamentarne w dniu 26 marca 2006 według Komisji Europejskiej były demokratyczne. Społeczeństwo ukraińskie wyraźnie pokazało wolę przystąpienia do Unii Europejskiej.

Wiktor Juszczenko zwyciężył wybory parlamentarne na Ukrainie z wynikiem 32,13%. Julia Tymoszenko uzyskała drugie miejsce z wynikiem 22,27%, trzecie miejsce zajęła partia Nasza Ukraina, wspierająca prezydenta W. Juszczenkę z wynikiem 13,94%.

Polityka zagraniczna

Ukraina udowodniła, że po odzyskaniu niepodległości może być godnym zaufania i pokojowym członkiem organizacji międzynarodowych. W dalszym ciągu podtrzymuje priorytety międzynarodowe.

Głównymi celami polityki zagranicznej Ukrainy są: integracja z Unią Europejską; współpraca partnerska z Federacją Rosyjską, USA i Polską. Europejski styl prowadzenia polityki wybrany przez Ukrainę okazał się obiektywny i prowadzi do ekonomicznej, socjalnej i politycznej stabilności.

W roku 2006 Ukraina otrzymała od Unii Europejskiej status państwa o gospodarce rynkowej.

Głównym celem nowego przywódcy Ukrainy, prezydenta W. Juszczenko, jest integracja z krajami WTO do końca 2006 roku.

Ukraina aktywnie współpracuje z krajami OBWE i NATO szczególnie w sferze wspierania światowego pokoju. Współpraca z NATO pomaga w utrzymaniu wzajemnego zaufania  w regionie. Rozszerzenie NATO jest dla Ukrainy bardzo ważne, przyniesie to bezpieczeństwo, stabilność i demokrację w Europie.

 

Ukraina jest członkiem Rady Europejskiej i jest sygnatariuszem 33 europejskich konwencji i porozumień. Członkostwo w Radzie Europejskiej pomaga rozwinąć na Ukrainie "świadomość Europejską" oraz skierować politykę na wyższy, europejski poziom demokracji i wartości humanistycznych.

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych i religijnych

UNO, WE, OBWE, UNESCO, Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin, Europejskie Stowarzyszenie Pocztowe i Administracji Telekomunikacji, Europejskie Stowarzyszenie Transportu, Europejskie Stowarzyszenie Lotnictwa Cywilnego, Europejska Organizacja Najwyższego Organy Kontroli, Europejska Organizacja Komunikacji Satelitarnej, Europejski Bank Rozwoju i Odnowy, Wielostronna Agencja Ochrony Inwestycji, Stowarzyszenie Wassenaar Eksportu Broni Konwencjonalnej, Światowy Związek Pocztowy, Światowa Rada Energetyczna, Światowa Organizacja Metrologii, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, WHO, Światowa Organizacja Turystyki, Stowarzyszenie Krajów Niepodległych, Zjednoczona Przestrzeń Ekonomiczna, Organizacja Rozwoju Przemysłu przy ONZ, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Organizacja na rzecz Ograniczenia Broni Chemicznej, Światowe Stowarzyszenie Drogowe, Inicjatywa Środkowoeuropejska, itd.

Wizy

31 lutego 2005 roku prezydent zatwierdził wjazd bezwizowy dla obywateli Unii Europejskiej i Szwajcarii na czas od 1 maja 2005 do 31 sierpnia 2005 (rozporządzenie nr 569/2005).

Zgodnie z tym rozporządzeniem obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii i mogą przebywać na terenie Ukrainy przez 90 dni nie posiadając wizy.

28 lipca 2005 roku prezydent Ukrainy podpisał rozporządzenie (nr 1131/2005) rozszerzające poprzednie regulacje pobytu bez wizy dla obywateli Unii Europejskiej, Liechtensteinu i Szwajcarii na czas nieokreślony.

Tak więc obywatele Unii Europejskiej, Liechtensteinu i Szwajcarii mogą wjechać na Ukrainę i przebywać na jej terytorium przez 90 dni nie posiadając wizy.

 

Source: www.mzv.sk
Source: www.ukrembassy.sk
Source: www.mhsr.skProjekt finansowany
przez Rząd Flamandzki
msvdvo.jpgff.jpgffy.gif
Rząd Flamandzki nie bierze odpowiedzialności za treść portalu

 

 

 

 

 

Zarządzanie portalem Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Koszycach
Warunki ogólne | webdesign © bart.sk